TJÄNSTER


Vad kan vi göra för Dig?

Vi erbjuder en stor mängd tjänster för alla sorters motorer, land såväl som marin, bensin såväl som diesel. Vi har också ett stort lager reservdelar till hands och dessutom mycket nära kontakter med leverantörer av alla olika delar, både nationellt och internationellt så att vi kan beställa delar som vi inte har med mycket snabb leverans.

Om Du upplever problem med Din motor, eller har en önskan om högre prestanda är vi rätt verkstad för Dig. Vi är experter på att skapa personliga lösningar och avhjälpa problem som ibland har kallats ”omöjliga”.

Om Du har ett problem som Du inte vet orsaken till, eller om Du har önskan om ett arbete som inte finns listat nedan är Du alltid välkommen att kontakta oss!

Varför välja Freds Motor?

  • Modern utrustning för de allra senaste motorerna
  • Reservdelar till nästan alla motorer tack vare vårt stora internationella kontaktnät av leverantörer
  • Specialistkompetens inom renovering och prestationshöjande arbete på Amerikanska V8 motorer
  • Personliga och effektiva lösningar för Dig som vill ha det bästa för Din motor
  • Nära kontakt med både kund och leverantörer

Mer information om de arbeten vi utför

Ett av de allra vanligaste arbetena vi utför. Det finns många anledningar till att din motor kan behöva en toppblocksrenovering – där kamremsbrott är det mest allvarliga. Orsaken kan också vara läckage i ventilstyrningarna eller ventiltätningarna, brända ventiler eller slitna ventilsäten.

Dessa problem kan medföra en rad olika symptom såsom ökad oljeförbrukning, dålig kompression.

Kom ihåg att underhåll och regelbundna byten av kamrem/kamkedja är viktigt för att motverka uppkomsten av alla dessa problem.

Vi utför många olika sorters borrningar, både på cylinder och kam- ramlager. När en borrar och honar med stressplatta blir hålet runt när en skruvar på topplocket. Om en borrar utan stressplatta blir hålet aldrig helt runt utan måste gås in genom friktion när motorn går.

Med vårt borrverk kan vi borra de allra flesta storlekar.

Innan blocket borras är det bra att mäta tjockleken i cylinderväggarna eftersom detta kan variera väldigt mycket. Då detta inte är något som kan mätas mekaniskt eller med öga krävs specialutrustning. Vi är stolta att kunna erbjuda denna ovanliga tjänst som garanterar att vi med mycket stor exakthet kan borra Din motor till perfektion utan risk.

Vi utför balanseringar på vevaxlar, elrotorer, svänghjul, remskivor, fläktar mm.
En balansering görs om vi misstänker obalans i t.ex. en vevaxel.
Obalans i en motor medför minskad effekt ”ut” då obalansen i sig kräver effekt för att fungera. Vi balanserar axel ner till nolltolerans.

Ventilrenovering är ett samlingsnamn för en stor mängd olika arbeten som kan utföras på ventiler. Till exempel kan det handla om att en slipning av ventilerna, eller byte om de är i för dåligt skick. Det är också vanligt och väldigt viktigt att undersöka och mäta så att alla ventiler är raka i skaftet.

Det kan också röra sig om en Mirrafräsning av ventilsäten eller blyfri konvertering vilket innebär att vi fräser in hårdare tätningsringar för ventilerna.

Även styrningarna kan kräva arbete, det kan vara att styrningarna behöver bytas eller att K-line tillsätts.

Provtryckningar görs för att upptäcka eventuella sprickor i motorblock. Det går till så att toppens/blockets vattenkanaler täpps till varefter man kopplar in tryckluft i kanalerna. Därefter sänks toppen/blocket ned i 80 gradigt vatten (för att simulera motorns arbetstemperatur), om det börjar bubbla luft från toppen/blocket finns det sprickor.

En topp/block som har sprickor måste med största sannolikhet kasseras, endast i undantagsfall kan man reparera en sådan skada.
Varningssignaler för att du har sprickor är att det ”bubblar” i expansionskärlet eller att du har vatten i oljan. Vatten i oljan ser du att du har på att oljan blir gråaktig. Skulle du få någon av dessa symptom på din motor ska du omedelbart se till att få den provtryckt.

Planslipningar utförs främst på topplock, men ibland även på motorblocket och svänghjul. Orsaken till att en planslipning behövs kan vara att frätskador uppstått – genom dålig glykol. Den vanligaste orsaken är dock att motorn gått varm.

Vi anser dock att alla lättmetallstoppar bör planas då man haft isär motor, detta på grund av att de har en tendens att slå sig.

I planslipen kan vi slipa toppar/block upp till 2 meters längd. Vi slipar även svänghjul på upp till 60 cm diameter.

Vi erbjuder montering och demonteringsarbete för alla delar av Din motor. De vanligaste monteringstjänsterna är kolvar, vevstakar och kamlager.

En inkörning utförs på så vis att vi i ett motorställ startar motorn och genast tar den upp till 2000 varv eller mer. Därefter håller vi motorn i det läget i minst 20 minuter för att kammen skall bli ordentligt inkörd.

Vissa kammar behöver inte köras in, men många äldre bilar behöver det för att kammen skall formas efter de delar som den går över. På till exempel många äldre Amerikanare kan det behövas en manuell inslitning med extra tillsatt olja med extra Zinc (vilken vi också säljer) för att kammen skall bli prestandagod och framtida problem undvikas.

Rillning kan krävas för extra tätning mellan topp och block. Speciellt om du har en motor som har hög kompression eller högt laddtryck vid turbo.

Ett speciellt konstruerat syraliknande bad som vi kan sänka ner en motor i för att göra den helt metalliskt ren.

Vi utför alla typer av arbeten på vevstakar såsom, riktning av vevstake, ett arbete som oftast utförs på grund av att vatten kommit in i cylindern eller att motorn skurit.

Kontrollmätning, innebär att man mäter stor- respektive lillände samt längden på vevstaken, detta görs om man misstänker att vevstaken blivit hoptryckt.

Vi utför även byte av bussning, utförs då man fått glapp i bussningen i lilländen.

Vi erbjuder lackering av ihopsatta motorer i motorns originalfärg. Detta förhöjer känslan av autenticitet och originalitet.

Vi startar och provkör motorer för att kontrollera att det inte finns vatten eller oljeläckage samt för att kontrollera att oljetrycket är vad det ska när motorn är varm.